بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ *زمينگير شده ام اي شهيــــــــد ...* دستي بياور به سويم نيز و ما را از اين فساد و تباهي نجاتي ده ... *شهيد علي بريهي متولد 1364 روستاي ميثم تمار ،از شهداي يگان صابرين*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
@};-
ساعت دماسنج