شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ محمد جان ... آسمان ميخواهــــــــــــم .. چنديست نامهربانانه کدر شده ام ... مرا به ابديت رهنمون شو اي بزرگ شده ... * بگذار اوج بگيرم...* سالروز شهادتت مبارک .. *شهيد محمد منتظرقائم(ايمان غلام نژاد) متولد1363از شهداي يگان صابرين...تاريخ شهادت1390/06/13* التماس دعا
چقدر غريبند شهداي صابرين:'(
@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top