شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ * اي شهيـــد * بي قرار توام و در دل تنگم گله هاست .. آه ، بيتاب شدن عادت کم حوصله هاست .. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب دردلم هستي و بين من و تو فاصله هاست ... آسمان با قفس تنگ چه فرقي دارد بال؛ وقتي قفس پرزدن چلچله هاست... بي تو هر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهري که به روي گسل زلزله هاست ... باز مي پُرسمت از مسئله ي دوري و عشق و سکوت تو جواب همه ي مسئله هاست....
*شهيد يوسف فدائي نژآد از شهداي يگان صابرين متولد1362تاريخ شهادت1390/06/13)*
@};-
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top