بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ * اي شهيـــد * بي قرار توام و در دل تنگم گله هاست .. آه ، بيتاب شدن عادت کم حوصله هاست .. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب دردلم هستي و بين من و تو فاصله هاست ... آسمان با قفس تنگ چه فرقي دارد بال؛ وقتي قفس پرزدن چلچله هاست... بي تو هر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهري که به روي گسل زلزله هاست ... باز مي پُرسمت از مسئله ي دوري و عشق و سکوت تو جواب همه ي مسئله هاست....
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*شهيد يوسف فدائي نژآد از شهداي يگان صابرين متولد1362تاريخ شهادت1390/06/13)*
@};-
چراغ جادو